Shima Central Hotel Socia, Shima City, Mie

Address: Shima Central Hotel Socia, 1210-1 Ugata, Ago-cho, Shima City, Mie, Shima City, Mie, Japan
Company Code:
Shima Central Hotel Socia, Hotels, Shima City, Mie Listing id- 873441

Phone: 0599-44-0030
Listing Type: Hotels
State: Mie
City: Shima City, Mie
Country: Japan

For all Categories in Japan Categories

For all Companies Hotels in Japan

Location: Shima Central Hotel Socia
1210-1 Ugata, Ago-cho, Shima City, Mie, Shima City, Mie, Japan

Contact Information

Name: Shima Central Hotel Socia
Phone: 0599-44-0030
Fax: 0599-43-8880

Email:
Web Site: http://www.h-socia.com/
Services by Shima Central Hotel Socia: Hotels

Similar Shima Central Hotel Socia companies

 1. Shikoku Chuo Health Center, 4-6-53 Mishima-miyagawa, Shikokuchuo Cit...
 2. Shikoku Kasei Kogyo Co., Ltd. Osaka Office, 22-6 Toyotsu-cho , Suita City, Osaka, Su...
 3. Shikoku Kosan Inc., 578-11 Nishibun-ko, Ino-cho, Marugame Ci...
 4. Shikra, Imizu-shi, Imizu-shi, , Japan
 5. Shima Butsuryu Co., Ltd., 2-7-102 Umibe, Koto-ku, Tokyo, Koto-ku,...
 6. Shima Co., Ltd., 3-18-6 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Mina...
 7. Shima Company Ltd., 73-2 Gongenshita, Shidoke, Haramachi-ku,...
 8. Shima Fire Bureau, 3080 Ago-cho-ugata, Shima City, Mie, Shi...
 9. Shima Jidosha Hambai Co., Ltd., 966-1 Kami-karako, Higashimatsuyama City...
 10. Shima Kikai Corp., 117 Kamifukui, Maizuru City, Kyoto, Maiz...
 11. Shima No Misaki, 345 Tanoura-ko, Shodoshima-cho, Shozu Gu...
 12. Shima Restaurant, 3-5-12 Nihombashi, Chuo-ku, Tokyo, Chuo-...
 13. Shima Shokai Ltd., 1174-39 Shima-cho-katada, Shima City, Mi...
 14. Shima Sumiyoshiya Hananobo, 4138-1 Shima, Nakanojomachi, Agatsuma Gu...
 15. Shima Trade, Minami Yamata, Yokohoma, , Japan

More in Shima City, Mie

 1. Fire Bureau
 2. Real Estate Agents
 3. Amusement Parks
 4. Ryokans
 5. Hotels
 6. Hostels
 7. Pearls